کانادا

برنامه مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری کانادا که توسط دولت کانادا ایجاد شده، تلاش دارد تا افراد متمول را به سرمایه‌گذاری در این کشور ترغیب کند. سرمایه‌گذار و خانواده‌اش در صورتی می‌توانند اقامت دایم کانادا را بگیرند که چهار شرط دولت این کشور را اجرا کنند:

  1. شما باید تجربه کاری خود را به صورت شفاف و طبق قانون ارائه دهید. به طور خلاصه، می‌بایست حداقل دو سال از پنج سال گذشته را مشخص کنید که به چه کاری مشغول بوده‌اید.
  2. شما و همسرتان باید به طور خالص سرمایه‌ای معادل 1.6 میلیون دلار کانادا داشته باشید که به طور قانونی به دست آمده باشد.
  3. شما و تمام خانواده‌تان باید آزمایش‌های پزشکی و بررسی‌های امنیتی تعیین شده از طرف دولت را با موفقیت پشت سر بگذارید
  4. مبلغ سرمایه‌گذاری 800هزار دلار کانادا به مدت 5 سال می‌باشد که بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد. این مبلغ توسط دولت کانادا گارانتی شده و تمامی آن پس از مدت تعیین شده قابل برگشت است.

در حال حاضر دو برنامه اقامتی از طریق سرمایه‌گذاری در کانادا وجود دارد:

  • برنامه اقامتی از طریق سرمایه‌گذاری فدرال
  • برنامه اقامتی از طریق سرمایه‌گذاری کبک

قابل ذکر است که انتخاب برنامه مهاجرتی کبک، سرمایه‌گذار را ملزم نمی‌کند در شهر کبک بماند. او در حقیقت اقامت کشور کانادا را داراست.