اقامت اسپانیا

اقامت اسپانیا

اسپانیای امروزی کشوری دموکراتیک و دارای حکومتی پارلمانی تحت قانون اساسی پادشاهی است. اسپانیا یک کشور توسعه یافته و نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی می باشد. این کشور همچنین دارای سطح بالای استاندارد زندگی است. اسپانیا در سازمان ملل متحد، ناتو، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا عضو است. اسپانیا از نظر کیفیت زندگی پس از کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، بریتانیا و کره جنوبی در بین ده ۲۰۰۵ بر اساس پژوهش های انجام شده در سال کشور نخست جهان قرار دارد.

اخذ اقامت دائم از طریق تمکن مالی

 • این برنامه شامل افرادی می شود که درآمد کافی در کشور خود به دست می آورند و قصد کار در کشور اسپانیا را ندارند.
 • درآمد این افراد می بایست سالیانه حداقل یورو برای ۶٫۳۹۰ یورو برای متقاضی اصلی و ۲۵٫۵۶۰ هر یک از اعضای خانواده او باشد.
 • این درآمد می تواند شامل حقوق سالیانه، اجاره مستغلات، مستمری و هرگونه منبع درآمد دیگری باشد.
 • اقامت از طریق تمکن مالی معمولا به مدت دو سال و قابل تمدید صادر شده که متقاضی باید روز از این مدت را در این کشور زندگی کند.۱۸۳حداقل
 • سال اقامت موقت، متقاضی ۵ بعد از گذشت می تواند درخواست اقامت دائم نماید. اقامت دائم در کشور اسپانیا اجازه زندگی و کار را به فرد خواهد داد.
 • سال از اخذ اقامت موقت یا ۱۰ بعد از گذشت دائم، امکان اخذ شهروندی کشور اسپانیا قابل دسترس خواهد بود.

شرایط

 • عدم سوء پیشینه در کشور اسپانیا
 • سال۱۸ حداقل سن
 • ارائه مدارک قابل اثبات برای تامین هزینه های اقامت خود و خانواده بدون انجام فعالیت اقتصادی
 • عدم سوء پیشینه سه ماه آخر متقاضی و خانواده اش در کشور فعلی خود
 • اخذ بیمه سلامت از یک شرکت معتبر که در کشور اسپانیا نمایندگی داشته باشد

مدارک مورد نیاز

 • اصل و کپی پاسپورت گواهی
 • سلامت اصل عدم سوء پیشینه
 • مدارک مالی
 • رسید پرداخت پول به دولت اسپانیا

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری

این نوع اخذ اقامت به طرق مختلف از قبیل خود اشتغالی یا ثبت شرکت، خرید ملک و اقامت خود حمایتی اسپانیا قابل اخذ می باشد.

ویزای خود اشتغالی:

فردی که بخواهد به اسپانیا مهاجرت کند و اقامت اسپانیا را از طریق کار به طور مستقل اخذ کند باید از کنسول گری اسپانیا در کشور خود مجوز کار و اقامت اخذ کند. برای این کار مدارک زیر را باید به کنسولگری ارائه دهد:

 • طرح تجاری متناسب
 • اثبات منابع مالی کافی برای اجرای طرح اقتصادی
 • اثبات مهارت کافی برای اجرای این طرح
 • هرگونه قرارداد همکاری با شرکت های اسپانیایی
 • هرگونه مجوز مورد نیاز برای کار مربوطه که در اسپانیا مورد نیاز باشد
 • اطلاعات کافی در خصوص توانایی استخدام افراد اسپانیایی

 

اخذ اقامت دائم از طریق خرید ملک

مزایا

 • هزار یورو که برای فرد جزو شرایط محسوب ۵۰۰ اقامت با مبلغ می شود، به خانواده فرد نیز اهدا می گردد
 • درآمد فرد از اجاره این املاک می تواند درآمد قابل توجهی باشد
 • سال خود که هنوز ازدواج ۱۸ فرد می تواند فرزندان بالای نکرده اند را نیز به صورت همراه به اسپانیا بیاورد

 شرایط

 • هزار یورو در این کشور ۵۰۰ خرید ملک به ارزش
 • فرد از اتباع غیر اروپایی باشد
 • سال رسیده باشد۱۸ به سن
 • فرد در کشور اسپانیا یا کشور قبلی خود سابقه کیفری طی سال گذشته نداشته باشد۵
 • بیمه سلامت داشته باشد
 • اثبات منابع مالی کافی برای حمایت خود و خانواده خود