قرارداد ثبت شرکت در خارج از کشور

ثبت شرکت در خارج از کشور

تمامی افرادی که در سرتاسر دنیا فعالیت تجاری دارند، امیدوارند که کسب‌وکار خود را گسترش داده یا تأسیس نموده و به فرامرزهای زادگاه خود برسند. همچنین، بسیاری از صاحبان بیزینس در یک کشور، به دلایلی، خواهان انتقال کسب‌وکار خود به  کشوری دیگر و در…
تاسیس شعبه شرکت در کانادا

ثبت شرکت در کانادا

ثبت شرکت در کانادا چگونه است همواره یکی از مسیرهای مهاجرت به هر کشوری تأسیس یک کسب و کار در آن کشور می‌تواند ‌باشد که بسته به قوانین کشور مربوطه این امر به صورت‌های متفاوتی انجام‌پذیر است. کشور کانادا نیز به افراد و سرمایه‌گذاران خارجی اجا…
اخذ شهروندی امارات

اخذ شهروندی امارات

برنامه جدید اخذ شهروندی امارات در آخرین نمونه از اقدامات کشور امارات متحدة عربی در راستای قرارداد کشورهای عربی حوزة خلیج فارس برای اقدامات عملی جهت رشد و توسعه از طریق نوآوری سیاست‌های پویا، نخست وزیر این کشور، شیخ محمد بن رشید آل مکتوم، یا همان شیخ دبی…