پاسپورت دومینیکا

دومینیکا در صدر کشورهای صادرکنند پاسپورت دوم

امانوئل نانتان، مدیر بخش اقامت سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری اداره اقامت دومینیکا، به‌تازگی اظهار کرد که طی سال گذشته ۲۱۰۰ پرونده اخذ شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری و خرید ملک در دومینیکا توسط دولت دومینیکا مورد تأیید قرار گرفته است. این رقم بالاترین تعداد پروندة تأییدشدة درخواست شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری را بین تمامی کشورها در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، اگرچه برنامة اقامتی «سنت‌کیتس» که به طور تغییرناپذیری به آمار دومینیکا نزدیک می‌شود ممکن است به زودی جایگاه اول را اشغال کند. به طور قطع، سنت‌کیتس یک کشور پیشگام در این مورد پرونده‌ها به حساب می‌آید. از افتتاح برنامة اقامتی سنت‌کیتس در سال ۱۹۸۴ تا کنون حدود ۲۰هزار متقاضی موفق به اخذ شهروندی آن شده‌اند.

پاسپورت دومینیکا

آقای نانتان، رسیدن به این رکورد را به کارآیی در بررسی پرونده‌ها مربوط می‌داند. بسیاری از این پرونده‌ها پس از طوفان ویرانگری که در سال ۲۰۱۷ سواحل دومینیکا را درنوردید، خارج از این کشور مورد بررسی قرار گرفتند.

سم رافائل، پیمانکار یکی از پروژه‌های در حال احداث برای جذب سرمایه خارجی‌ها در دومینیکا، اعتقاد دارد که اعتماد به گزینة سرمایه‌گذاری به جای گزینة اهدای پول در برنامة اخذ شهروندی یا همان پاسپورت دومینیکا باعث محبوبیت نسبی این برنامه شده است.

پروژه‌های ملی در حال احداث در دومینیکا باعث شده است تا سرمایه‌گذاران برای شراکت در آنها مشتاق‌تر شوند. خانه‌سازی با هزینه پایین، استفاده از انرژی طبیعی و تعداد زیادی دلیل دیگر این پروژه‌ها را برای متقاضیان جذاب کرده است. این اتفاق با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سایر کشوهایی که برنامه اقامتی داشته‌اند، مانند سنت‌کیتس و آنتیگوا، نتوانسته‌اند پروژه‌های در حال احداث خود را به‌موقع تحویل بدهند غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.

با توجه به آماری که از کشورهای حوزه کاراییب منتشر شده، مشاهده می‌شود که از هر ۳ پروژه ساخت‌وسازی که در کشورهای سنت‌کیتس، آنتیگوا و گرانادا مورد تأیید قرار می‌گردد تنها یکی به پایان می‌رسد. در حالی که این آمار برای کشور دومینیکا ۵۰ درصد از پروژه‌هاست.
ممکن است دلیل موفقیت بیشتر پروژه‌های دومینیکا نسبت به کشورهای همسایه‌اش نظارت بیشتر بر روی آنها و نیز تعداد کمتر موارد تأیید شده برای ساخت‌وساز باشد.